Atenció precoç

L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions dirigides a nens i nenes d’edats compreses entre els 0 i els 6 anys, a les seves famílies i al seu entorn. Tenen com a objectiu donar resposta, el més aviat possible, a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nens/es amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen el risc de patir-ne.

 • Assessorament, orientació i suport familiar.
 • Estimulació en prematuritat.
 • Atenció a la diversitat funcional.
 • Atenció a patologies i dificultats diverses:
  • Retard en el desenvolupament
  • Dèficit cognitiu
  • Dèficits sensorials
  • Trastorns neurològics
  • Trastorns del neurodesenvolupament
  • TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)
  • TDA-H (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat)
  • Trastorn de la comunicació
  • Trastorn de la relació
  • Trastorn de conducta
  • Trastorn adaptatiu
  • Trastorns emocionals (depressió infantil, ansietat infantil)
  • Dol i pèrdua
  • Trastorn d’estrès post-traumàtic
  • Dificultats d’aprenentatge
  • Trastorns de la conducta alimentaria
  • Trastorns de l’eliminació (control d’esfínters)
  • Trastorns de les conductes motores i de la coordinació motriu