Curs de prevenció i tractament de la veu

Dirigit a: Personal docent interessat en aprendre a utilitzar la seva veu de forma adequada.
Metodologia: La metodologia, a més de teòrica, serà fonamentalment participativa i vivencial. Es realitzaran activitats pràctiques, individualitzades i en grups.
Duració total del curs: 10-12 hores, en diferents sessions de formació.
Lloc de realització: CAI Centre d’Atenció Integral.

Objectius del curs:

 • Aconseguir la emissió vocal sense esforç de la laringe.
 • Adequar l’aparell vocal i la tècnica respiratòria a les diferents exigències vocals.
 • Conèixer mesures de higiene vocal.
 • Identificar símptomes d’alarma en l’ús de la veu.

Programa / Contingut:

 • Introducció.
 • Coneixements teòrics bàsics sobre l’anatomia i fisiologia de l’aparell fonador.
 • La Veu. Definició i característiques.
 • Patologia vocal.
 • Importància de la respiració. Exercicis de respiració.
 • Coordinació fono-respiratòria. Exercicis.
 • Relaxació.
 • Control postural.
 • Imposició vocal. Exercicis de projecció.
 • Higiene vocal.
 • Signes d’alarma.

Per a més informació, dates de realització i horaris, contacteu amb nosaltres.