Infanto-juvenil

A CAI Centre d’Atenció Integral dediquem el nostre esforç en prevenir, fer detecció precoç, avaluar i tractar diferents alteracions o problemes relacionats amb la salut mental de nens i adolescents.

Oferim una atenció immediata i personalitzada a les necessitats de cada infant.

El nostre equip treballa de forma coordinada amb l’escola, la família (pare, mare, tutors legals i d’altres familiars d’interès) i/o altres professionals implicats en l’atenció a un cas. Això ens permet garantir una atenció global de l’infant o jove.

El treball multidisciplinar que realitzem a CAI Centre d’Atenció Integral permet cobrir les necessitats, tant a nivell familiar com escolar, realitzant un treball conjunt amb els pares i, els mestres i educadors de l’escola, donant pautes i dirigint estratègies específiques d’actuació, ajudant en la creació d’adaptacions…

El psicòleg infantil treballa amb el seu fill/a per crear una perfecta relació de complicitat entre tots dos i, duu a terme una avaluació profunda de la situació personal per proposar el tractament que més s’adequa a les seves necessitats.

A CAI Centre d’Atenció Integral ens interessa el seu benestar i el de la seva família, per aquest motiu posem a la seva disposició els millors professionals, amb la finalitat de guiar, orientar i assessorar vers una millora de la seva qualitat de vida i la dels més petits.

 Què oferim?

 Donem atenció a…

 • Retard en el desenvolupament
 • Dèficit cognitiu
 • Dèficits sensorials
 • Trastorns neurològics
 • Trastorns del neurodesenvolupament
 • TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)
 • TDA-H (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat)
 • Trastorn de la comunicació
 • Trastorn de la relació
 • Dificultats en habilitats socials
 • Problemes de conducta
 • Problemes de son
 • Trastorn adaptatiu
 • Trastorns emocionals (depressió infantil, ansietat infantil, pors…)
 • Problemes d’autocontrol
 • Dol i pèrdua
 • Trastorn d’estrès post-traumàtic
 • Dificultats d’aprenentatge, problemes escolars, acadèmics, baixa motivació…
 • Trastorns de la conducta alimentaria
 • Trastorns de la imatge corporal
 • Trastorns de l’eliminació (control d’esfínters)
 • Trastorns de les conductes motores i de la coordinació motriu