Psicomotricitat

A CAI Centre d’Atenció Integral tenim una visió integrada de l’infant que, fa referència a la globalitat de la persona en totes les seves dimensions: motriu, cognitiva, relacional/social i afectiva.

La Psicomotricitat utilitza el joc com un mitjà d’intervenció. A més a més, facilita la intervenció ja que desperta l’interès i afavoreix l’apropament i la relació entre el psicomotricista i el nen/a.

Es pretén desenvolupar les capacitats del nen/a (intel·ligència, comunicació, afectivitat, sociabilitat, aprenentatge…) a partir del moviment i l’acció.

La Psicomotricitat és una disciplina educativa i terapèutica que actua en la globalitat de la persona a través de sensacions, moviments, jocs…

Què oferim?