Psicopedagogia

A CAI Centre d’Atenció Integral oferim avaluació, diagnòstic i tractament a nens, adolescents i joves amb dificultats d’aprenentatge en les diferents etapes escolars.

El nostre equip treballa de forma coordinada amb l’escola i la família (pare, mare, tutors legals…) per garantir una atenció global del pacient.

Oferim una atenció immediata i personalitzada a les necessitats de cada infant.

El treball multidisciplinar que realitzem a CAI Centre d’Atenció Integral permet cobrir les necessitats, tant a nivell familiar com escolar, realitzant un treball conjunt amb els pares, els mestres i educadors, donant pautes i estratègies específiques d’actuació i, ajudant en la creació d’adaptacions.

Atenem patologies concretes i necessitats transitòries, estables o cròniques diverses:

 • Dislèxia
 • Dificultats en la lectura i/o l’escriptura
 • Discalculia
 • TANV (Trastorn d’aprenentatge no verbal)
 • TDA-H (Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat)
 • TEL (Trastorn Específic del Llenguatge)
 • TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)
 • Dèficit intel·lectual o cognitiu
 • Retard en el desenvolupament
 •  …

Què oferim?

 • Prevenció
 • Diagnòstic
 • Tractament
 • Reeducació individual o en petit grup
 • Assessorament escolar i familiar
 • Assessorament a personal de suport (mestre de reforç escolar, vetlladora, cuidadors…)
 • Seguiment evolutiu