Recursos

Grup Psicoeducatiu dirigit a pares amb fills amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)

Grup Psicoeducatiu dirigit a pares amb fills amb TDAH (Trastorn per Déficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat) – Trastorn de Conducta.