Servei d’assessorament i tractament a les escoles

Es tracta d’un servei NOU a CAI Centre d’Atenció Integral, personalitzat i dissenyat a mida en funció de la demanda del centre educatiu.

El servei d’assessorament i tractament a les escoles es tracta d’un projecte d’intervenció dins dels centres educatius que ajuda a detectar les necessitats de l’alumnat i donar-los suport tant a ells com als seus pares i professors.

Treballem i tractem diferents patologies i trastorns del desenvolupament, del llenguatge, dificultats d’aprenentatge, problemes emocionals o conductuals dels alumnes… Duem a terme reeducacions psicopedagògiques, atenció als pares i, realitzem formació a professionals.

L’atenció i el suport el podem oferir dins el context escolar o bé, a les nostres instal·lacions, segons les necessitats.

Objectius principals:
  • Prevenció

La prevenció de determinades patologies o problemes que tendeixen a donar-se amb més freqüència al context escolar.

  • Detecció

La detecció de casos amb necessitats educatives especials, problemes de conducta, alteracions emocionals…

  • Intervenció

La intervenció en els casos que ho requereixin, treballant conjuntament amb el centre educatiu.

  • Suport-assessoramentSuport i assessorament als pares i professionals de l’escola (mestres, coordinadors, educadors…).